Handleiding

Inleiding

Deze pagina toont alle mogelijkheden van het pomodoro programma. Je kunt ook de Snelstart pagina bekijken.

Hoofdscherm

Op het hoofdscherm heb je, afhankelijk van de status, de volgende mogelijkheden.

wijzig Wijzig

Klik hier op om een activiteit te selecteren. Als er al een pomodoro loopt, kan je niet op deze knop drukken.

start Start

Start de pomodoro, de tijd gaat lopen. Als de pomodoro al loopt of er is nog geen activiteit geselecteerd, kan je niet op deze knop drukken.

klaar Klaar

Deze knop is alleen in te drukken als de pomodoro afgerond is. Druk op deze knop om de pomodoro ook werkelijk af te ronden.

verstoring Verstoring

Deze knop is alleen in te drukken als de pomodoro draait. Druk op deze knop als je even bent gestoord tijdens je werk.

afbreken Afgebroken

Deze knop is alleen in te drukken als de pomodoro draait. Druk op deze knop bij een grote verstoring waardoor je niet meer door kunt gaan. Als je bijvoorbeeld koffie wil halen of de koffie juist weer wilt afvoeren. Ook als een collega een praatje komt maken en je kunt 'm niet afpoeieren. start

annuleer Annuleer

Deze knop is alleen in te drukken als de pomodoro draait. Druk op deze knop als je de pomodoro wilt stoppen zonder dat er iets vastgelegd wordt. Je heb bevoorbeeld de verkeerde activiteit gestart.

Menu's

Bestand/activities

Toon het scherm met alle activiteiten. Als je op deze manier naar de activiteiten gaat, kan je niet kiezen om een activiteit te selecteren, alleen maar bekijken en wijzigen.

Bestand/sluit

Stop het programma. Gegevens worden opgeslagen.

Bestand/overzicht

Er komt een scherm met een overzicht per dag. Je kunt dan zien wat je op een dag allemaal hebt gedaan en hoeveel verstoringen er zijn geweest.

Help/instellingen

Pas de instellingen aan. Hier kan het loglevel en de duur van de pomodoro aangepast worden.

Help/over

Er komt een schermpje met gegevens over het programma.

Alle activiteiten

activiteiten

In dit scherm zijn alle activiteiten te bekijken en aan te passen.Als er een activiteit geselecteerd is, komt de beschrijving vna die activiteit onder in beeld. Dubbelklikken op een activiteit laat je de activiteit wijzigen.

Zoek naar

Als je in dit vakje iets intypt, komen in de lijst van activiteiten enkel die activiteiten in beeld waarvan de titel of de omschrijving tekst bevatten die in dit vakje staan. Er wordt niet op hoofdletters gelet. Als je op de knop met de X drukt, is het vakje leeg.

Toon ook klaar

Als dit is aangekruisd, worden alle activiteiten getoond, ook de activiteiten die klaar zijn.

Toevoegen

Voeg een nieuwe activiteit toe.

Selecteer

Deze knop is alleen maar zichtbaar als je in het eerste scherm op "Wijzig" gedrukt hebt. Als je op Selecteer drukt, is dat de activiteit waarvan je een pomodoro wilt gaan doen.

Overzichtsscherm

In dit scherm zijn alle geselecteerde activiteiten te zien. Dubbelklikken op een activiteit zorgt dat je de activiteit kunt aanpassen. Rechts klikken op een activiteit, zorgt dat er een popupmenu verschijnt. Hier kun je de volgende keuzes maken:

Taak afgerond

Markeer de taak als afgerond. De taak zal nog even in beeld blijven, maar nu is de einddatum ingevuld.

Taak niet afgerond

De taak is niet afgerond. De einddatum is leeg gemaakt.

Wijzig

Wijzig de activiteit.

Prioriteit

Wijzig de prioriteit van deze activiteit.

Wissen

Wis de activiteit. Een gewiste activiteit is niet meer terug te halen.

Opstarten

Bij het opstarten zijn twee opties mogelijk:

startdir en hulpdir

In de startdir komt de standaard file, in de hulpdir de tijdelijke. Ze hoeven niet ingevuld te worden, dan wordt het vanzelf je home directory.

Instellingen

activiteiten

In het instellingen scherm is de duur van de pomodor in te stellen en het loglevel. Standaard wordt er een logfile aangemaakt in de directory van waaruit het programma gestart wordt. Door het loglevel op error te zetten, worden hier alleen maar fouten in geschreven. Zet je het echter op debug, dan wordt de logfile behoorlijk volgeschreven.