| Home | Techniek | Keywords


Exim locked

Spool file is locked

In de logfile verschijnt een mededeling 'Spool file is locked'. Ik weet niet wat de oorzaak is, wel hoe het op te lossen.

Uitzoeken welk bericht het probleem veroorzaakt:

exim -bpr

Onthoud het id van het bericht.

Stop Exim:

systemctl stop exim4

Er zijn nu een paar processen blijven hangen, zoek die op met:

ps -ef | grep exim

Kill die processen.

Daarna kan het bericht gewist worden:

exim -Mrm <id uit vorig commando>

Tenslotte kan Exim weer gestart worden:

systemctl start exim4


laatste wijziging: do 22 okt 2020 16:13:39 CEST