| Home | Techniek | Keywords


Find files

Het zoeken van files en er iets mee doen is altijd weer zoeken, hier een voorbeeld.

Zoek files van 20 dagen of ouder en toon ze: find . -mtime +20 -exec ls -l {} \;

Is ook goed te gebruiken om te kijken of een file ouder is dan een aantal dagen:

if test `find "${kwartaaltest}" -mtime +90`
then
  echo "ouder"
fi

laatste wijziging: do 22 okt 2020 16:13:39 CEST