Ko Droogers
De Brieven van Ko
Inleiding
De Brieven
8-1-1940
29-1-1940
22-3-1940
26-3-1940
4-4-1940
9-4-1940
13-4-1940
20-4-1940
27-4-1940
23-5-1944
Brieven van anderen
Roode Kruis
Wilhemina
Huysse van der Veen
Uit een dagboek

Batavia, 13 April 1940

Lieve allemaal!

Het is dan zoover, dat we op Java zijn aangekomen. Ik weet niet, of jullie al een brief geschreven hebben naar het adres, wat ik heb opgegeven. Ik hoop het echter niet, want dat adres is fout. Er bestaat dus goede mogelijkheid, dat jullie die brief terugontvangen. M'n adres in nu officieel 1e dep. Bat. Inf. Bandoeng N.O.I. Jullie behoeven zich dus niet ongerust te maken, als er een brief terug komt.

We zijn vanmorgen om 9 uur in Tandjong Priok1 aangekomen. Er stond een militaire vrachtauto klaar en nadat verschillende douane formaliteiten vervuld waren, reden we naar Batavia. We zijn hier nu in een kazerne van het z.g. Subsisttenten(?) kader, en hopen hier tot Maandagavond te blijven. Alles is hier prachtig ingericht. We zijn hier echter maar met man van de infanterie. De anderen die meegevaren zijn, waren van de artillerie en die gaan door naar Soerabaja. Volgens iederen die je hoort zijn wij goed af. Bandoeng is een reuze mooie, koele stad. Batavia en Soerabaja zijn echter reuze warm. We gaan dus Maandag per trein naar Bandoeng en kunnen dan flink aan gaan pakken. De warmte die hier is, had ik veel erger voorgesteld. Af en toe ben je wel van onder tot boven nat van 't zweet, maar benauwd, zooals het in Holland vaak is, is het hier niet.

Zoals jullie ziet, kunnen we nog een paar dagen genieten. Het is vanmiddag te warm om de stad in te gaan, maar vanavond gaan we er uit. ('s Middags slapen we, dus van de warmte hebben we geen last in de koele kazerne). We kunnen dan het mooie Batavia bekijken, tot en met Maandag. De reis is verder reusachtig verloopen. We zijn in Sabang, Belauman, Deli en Singapore ook de wal op geweest. Interlick onderbroekjes kocht ik 5 voor één gulden. Goedkoop hé. Dat was in Singapore. Ik meen, dat ik over Sabang al iets geschreven heb, ook, dat ik een Hollandsche postzegel op de brief zou plakken. Maar aangezien ik te laat was met het posten op de boot, heb ik den brief op de wal moeten posten en dus wel met Indische postzegel.

De luchtpost van hier naar Holland is duurder dan omgekeerd, maar toch is het bijv. ééns in de 14 dagen wel te doen.

Pakjes oversturen per vliegtuig is echter niet te doen. Er was er eentje die dit in Belavan doen wilde. Hij zou voor een klein pakje f 6,50 moeten betalen en toen deed hij het maar niet. Per gewone zeepost kost het maar f 0,30. Een aardig verschil dus. We hebben op de boot ook nog iets gezien van de oorlogstoestand (hoe is het in Holland gesteld?). Toen we bij Singapore kwamen, moesten we tusschen de mijnenvelden door. Een honderd meter van ons vandaan zagen we de masten van een schip. Dit was er eentje, die op een mijn was geloopen, nl. een Noor.

Ziezoo lieve allemaal, jullie weten nu, dat ik goed ben overgekomen. Later schrijf ik wel weer een langere brief. Allen hartelijk gegroet van jullie zoon en br..

Ko Droogers

Schrijf dus maar aan het adres

J. Droogers

1e dep. Bat. Inf

Bandoeng. N.O.I.


Stuur je reakties naar: jaap