Ko Droogers
De Brieven van Ko
Inleiding
De Brieven
8-1-1940
29-1-1940
22-3-1940
26-3-1940
4-4-1940
9-4-1940
13-4-1940
20-4-1940
27-4-1940
23-5-1944
Brieven van anderen
Roode Kruis
Wilhemina
Huysse van der Veen
Uit een dagboek

Bandoeng 27 April 1940

Lieve ouders, broers en zusters!

Wat is IndiŽ toch feitelijk dicht bij Holland. Dat gevoel heb ik dikwijls over me. Ik heb jullie brief, die 7 April geschreven is ontvangen 21 Apr, ook al stond er een verkeerd adres op, tegelijk met een uit de Kerkstraat. Als het eenigzins mogelijk is zal ik iedere week schrijven. Jullie hebben een brief per gewone post gestuurd, maar die is toch per luchtpost gekomen want die is maar 13 dagen onderweg geweest. Jullie moeten voortaan ook maar per luchtpost sturen. Het kost geen cent meer. Alleen de enveloppen en het papier is anders dan gewoon.

Jullie zullen wel kunnen begrijpen dat ik dus blij was met bericht van thuis. Ik zal dus iedere week schrijven, al is het nog zoo weinig. Hoe gaat het daar in Holland. Het is ??? hť met de toestand tegenwoordig. Zijn jullie allen nog goed gezond? Groeit de kleine Gerard ook goed? Ik maak het reusachtig goed en ik geloof,dat ik het best zal kunnen wennen hier. De dienst is hier zwaar. Nog veel meer model dan in Aalsmeer.

Ik ben hier ook lid geworden van de Jongel. Ver.

Een ding vind ik jammer, en dat is, dat jullie ook niet hier zijn, want wat zouden jullie genieten. Het is hier prachtig. Volgende week Dinsdag, dus 40 April, hebben we groote parades hier, ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de Mil. Willemsorde en tevens ter gelegenheid van de verjaardag van de prinses.

Kapitein Kraan heb ik nog niet gesproken, maar ik heb al naar z'n adres gevraagd, want ik vind, dat ik beter naar hem thuis kan gaan dan onder zijn werk.

Ik denk er nu net aan, ik wil jullie vragen, of je al m'n diploma's zoo vlug mogelijk over wilt sturen. Dus van de avondschool en de diploma's van A.S.S.O. want ik heb vernomen, dat er goede kans bestaat om bij de administratie te koomen, en dan moet ik natuurlijk als ik eventueel aanvraag, m'n bewijzen kunnen toonen. Eerst zal ik echter nog goed informeeren, voor ik er mee begin. Ik hoop dus dat ik m'n diploma's vlug heb, al vind ik het jammer dat ik ze niet mee heb genomen en jullie er nu geld voor uit moeten geven.

Zooals ik al schreef, kan ik het hier tot op heden best wennen. Er is hier zooveel te zien en te beleven. Ik krijg tegenwoordig ook zwem en schermles, reuze fijn.

Nu zou ik bijna vergeten, dat moe 5 Mei verjaart. Het zou toch geen wonder wezen, dat het niet in deze brief stond, want je moet hier natuurlijk ook rekening houden met het feit dat een brief naar Holland ongeveer 10 dagen weg is. Als deze brief jullie bereikt, is moe al verjaart dus. Toch wensch ik U hartelijk gefeliciteerd hoor, al is het dan een paar dagen te laat, maar op 't moment dat ik dit schrijf, moet U nog verjaren. Dus hartelijk gefeliciteerd, ook de anderen.

Ik kan me feitelijk niet voorstellen, dat ik zooveel duizenden kilomeres, ongeveer 16 000, van jullie afzit.

Zoo ziet men weer, dat de wereld toch klein is tegenwoordig. Zoo zit ik op de Leeuw, toen Aalsmeer en nu in Bandoeng. Trouwens zoo ver is het ook niet, want 8 dagen vliegen en de verbinding Holland-IndiŽ is tot stand gebracht. De tijd vliegt gewoonweg. Ik kan met niet voorstellen, dat ik nu weer al 14 dagen in IndiŽ zit.

Morgen komt er weer een vliegtuig aan, en allen verwachten post. Voor mij zal er ook wel weer wat zijn van jullie, denk ik. Het is voor allen een groote teleurstelling als ze geen bericht krijgen, dus zullen we maar hopen dat het weer in orde komt. Ik ga vanavond deze brief posten, want zooals ik schreef komt morgen een vliegtuig aan en dan vertrekt het dienzelfde dag ook, dus moet deze brief, zoo mogelijk nog mee.

Allen dus hartelijk gegroet van jullie zoon en broer

Ko Droogers


Stuur je reakties naar: jaap