Ko Droogers
De Brieven van Ko
Inleiding
De Brieven
8-1-1940
29-1-1940
22-3-1940
26-3-1940
4-4-1940
9-4-1940
13-4-1940
20-4-1940
27-4-1940
23-5-1944
Brieven van anderen
Roode Kruis
Wilhemina
Huysse van der Veen
Uit een dagboek

Nederlandsche Roode Kruis, 13 Maart 1946

Hierbij doe ik U toekomen een brief van het Nederlandsche Informatie Kantoor te Singapore.

In aansluiting hierop moet ik U, onder betuiging van mijn deelneming mededeelen, dat op mijn bureau bericht werd ontvangen, dat de Nederlandsche krijgsgevangene, korporaal der Infanterie Jacobus Droogers, stamboeknummer 96449, op 21 September 1944, tijdens transport van het Thaikamp naar Japan wordt vermist.

Aan de hand van de destijds door u verstrekte gegevens., blijkt helaas, dat het hier betreft Uw zoon Jacobus Droogers, geboren 12 Maart 1920.

JG/H.Het Hoofdvan de Afdeeling A,


Stuur je reakties naar: jaap